Ô tô tiêu thụ thấp


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Ô tô tiêu thụ thấp: tại sao?

Phần này nhằm mục đích trình bày các khái niệm khác nhau về xe "econological" vì mặc dù khái niệm về chiếc xe ngược lại với khái niệm về kinh tế học, một số mô hình và khái niệm còn nhiều hơn những khái niệm khác.

Bạn sẽ tìm thấy trong phần này một bản trình bày ngắn gọn về các dự án, khái niệm xe hơi, nguyên mẫu, xe hiện tại hoặc tương lai được coi là "sinh thái" hơn mức trung bình.

tóm lại

- Renault Vesta
- Renault EVE
- Peugeot Vera
- Citroen Eco 2000
- Citroën EOLE
- Dự án Hypercar
- Dyna Z12
- Volvo LCP 2000
- Toyota AXV
- Toyota iQ
- Honda Clarity FCX
- Ford Probe IV và V
- LOREMO


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *