Xe điện: TIPP-TIC trở thành TICPE hướng tới việc đánh thuế đường điện kWh?


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:D'après UFC Điều gì để lựa chọn, chính phủ vừa thay thế TIPP / TIC nổi tiếng (thuế nội bộ về các sản phẩm dầu mỏ / thuế nội bộ về tiêu dùng) bằng TICPE (Thuế nội bộ về tiêu thụ sản phẩm năng lượng).

PSA iOn Electric

Mục đích (không được thừa nhận) của thay đổi này có thể xem xét việc thực hiện thuế đánh vào kWh điện cho việc sử dụng đường (chúng ta sẽ gọi đường điện điện hoặc đường điện kWh). Thật vậy, trong 2020, nếu Nhà nước không làm được gì, theo UFC Que Choisir, 1,2 Tỷ euro tổn thất về thuế mà trên đường chân trời ...

Một khi điều này đã được bỏ phiếu, việc thực hiện một công nghệ đếm để áp dụng thuế này sẽ là, vào thời điểm siêu thông tin và kết nối siêu, không chỉ là một hình thức chính thức. Sự thay đổi hiện tại của đồng hồ điện bằng công tơ thông minh (như Linky) thông tin có thể truy cập từ xa là hoàn toàn phù hợp với chính sách này.

Các xe điện, đã rất tốn kém để mua để sử dụng (chi phí tổng thể có tính khấu hao) và những người có khó khăn dụ dỗ người dùng, thực sự không cần điều này ...

En effet; même si la mesure n’est pas encore appliquée, c’est une véritable épée de Damoclès sur le développement de la voiture électrique ! Reste à examiner la possibilité du rechargement possible par des énergies renouvelables auto-produites…qui serait, écologiquement, la meilleure solution. Elle est possible si la voiture n’est pas trop « communicante »…

Nhưng vào thời điểm đó, có rất nhiều lo ngại rằng hàng trăm triệu trợ cấp dành cho các nhà sản xuất để phát triển xe điện sẽ trở thành một sự không phù hợp khác của chính phủ và thuế này sẽ giết chết một lần nữa chiếc xe điện trong trứng!

Trên Econologie.com, chúng tôi nghĩ về vấn đề của một TIPP điện từ 2009.

Để làm theo ... bạn có thể đã tiếp tục và tham gia vào cuộc tranh luận từ liên kết này.

Read more:
- Chúng ta sẽ hướng tới một TIPP điện? (chủ đề bắt đầu trong 2009)
- Chủ đề tranh luận: liệu điện năng phải được đánh thuế cho xe điện và sử dụng đường bộ của kWh?
- Danh sách xe điện có sẵn ở Pháp trong 2011
- Điều UFC Điều gì để lựa chọn


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *