L'Usine Nouvelle: Dầu, tại sao giá sẽ tiếp tục cháy.


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Un regard de « spécialiste de l’industrie » sur la hausse du prix du pétrole dans le magazine « L’Usine Nouvelle » de cette semaine.

Tóm tắt: Mức tiêu thụ dầu của thế giới ngày càng tăng. Trong 2004, nó đã tăng lên bằng 3.2% trên 2003. Với sự phổ biến của động cơ lớn 4-4, sự phát triển của Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia mới nổi khác, xu hướng này sẽ tăng tốc hơn nữa.

Hai câu hỏi thống trị thị trường:
- Năng lực sản xuất thực sự của Arập Xêút có thể đóng vai trò như một van an toàn trong cuộc khủng hoảng?
- Điều gì sẽ là hậu quả của sự khan hiếm cơ hội đầu tư cho sản xuất chi phí thấp?

Ả rập Xê út (nơi sản xuất độc quyền chịu trách nhiệm của các công ty quốc gia có vốn công) đã luôn tuyên bố có khả năng tăng nhanh (vài tuần hoặc vài tháng) sản xuất của mình với mức đầu tư tối thiểu phải cam kết. Nhưng tuyên bố yên tâm đối với người phương Tây không còn đủ. Không có lĩnh vực khổng lồ đã được phát hiện trong ba mươi năm, các khoản tiền gửi là lão hóa và khai thác kỹ thuật đã tìm thấy giới hạn của họ. Với cách tiếp cận của thử nghiệm sự thật, Saudi Arabia vừa thừa nhận rằng trên thực tế, phải mất 2-3 năm để tăng sản lượng, với chi phí đầu tư khổng lồ, với số tiền không đạt yêu cầu và dầu chất lượng kém.

Deuxième source d’inquiétude: le manque d’investissement des « majors ». L’Agence internationale de l’énergie estime à 6200 milliards de dollars les investissemnts qui devraient être faits dans les 25 années à venir pour espérer pourvoir à la demande. Donc 180 milliards de dollars par an, soit 50 milliards de plus que ce que font actuellement les pétroliers. De plus, personne ne sait si Yukos (compagnie russe)échappera à la faillite, entrainant avec elle tous ses projets d’infrastructure. La tendance chez les compagnies pétrolière est donc au repli, au rachat d’actions plutôt qu’aux investissements hyperrisqués à faible visibilité.

« La prospérité actuelle, il est vrai, ne pousse pas aux efforts douloureux de productivité dans les compagnies pétrolières occidentales. Toutes savent pourtant qu’elles ont mangé leur pain blanc depuis longtemps. Les nouveaux territoires d’exploration et de production, qu’il s’agisse des très grands fonds ou des très grands froids […] supposeraient des investissements gigantesques. Personne, pour l’heure n’a envie de prendre des risques énormes »

Kết luận: khá đáng lo ngại.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *