Giao thông và biến đổi khí hậu


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Khởi động một nghiên cứu rất toàn diện (các trang 66) về các liên kết giữa giao thông và "biến đổi khí hậu" và ô nhiễm nói chung.
Đây là một tài liệu tuyệt vời cho các con số, bảng biểu và các giản đồ của nó!

Tải về nghiên cứu trên trang Tải xuống (loại Môi trường).

Nguồn: Mạng lưới Hành động Khí hậu Pháp et WWF


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *