Dịch thông tin về WFC


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tải lên một tệp PDF nhỏ trên WFC của Stanley Meyer. Đây là một bản tóm tắt các khía cạnh kỹ thuật khác nhau của sáng chế này.

Ngay cả khi chúng tôi đưa nó lên mạng, chúng tôi không hỗ trợ tài liệu này và không có gì cho phép nói ra, với một thông tin mà bạn sẽ quản lý để tạo lại các thí nghiệm của Meyer.

Tuy nhiên, ông đã mang lại một số đầu mối thú vị.

Tải tài liệu (trong khu vực dành cho thành viên)


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *