Luận án về mỏ ở Paris: đốt dầu và nước


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Đóng góp vào việc đốt nhũ tương nước trong dầu nhiên liệu nặng.

Luận văn của Mines of Paris trình bày trong tháng ba 2008 bởi D. Tarlet để có được mức độ Bác sĩ của Trường Mỏ của Paris Chuyên ngành "năng lượng".

.pdf của trang 230.

Tóm tắt

Dầu nhiên liệu nặng, dầu đã qua sử dụng hoặc chất béo động vật là nhiên liệu dày đặc và nhớt có thể được nâng cấp. Việc đốt các loại nhiên liệu này trong nước nhũ tương làm giảm chiều dài ngọn lửa và đặc biệt là sự hình thành cacbonua rắn (các hạt) rắn so với nhiên liệu tinh khiết.

Bởi vì hiện tượng vụ nổ nhỏ, bao gồm sự bốc hơi nhanh (
Sau đó, mô hình của từng giọt này được kết hợp trong một mô hình đốt trong phun, có tính đến hiện tượng nổ nhỏ: kết quả cho phép so sánh ngọn lửa đã thu được (~ 150 kW) có và không có nhũ hoá nhiên liệu. Việc so sánh các trường nhiệt độ và chiều dài ngọn lửa xác định chất lượng các xu hướng quan sát được trong các nghiên cứu thực nghiệm về văn học. Cuối cùng, một chiến dịch thử nghiệm trên một sức mạnh khiêm tốn nồi hơi công nghiệp (~ 200 kW) đo giảm tái sản xuất (giữa 30 và 35%) phát thải hạt sử dụng một nhũ tương nước trong dầu nhiên liệu nặng, so với dầu nhiên liệu tinh khiết nặng. Việc đo kích thước hạt của các hạt phát ra làm cho nó có thể cung cấp một chỉ báo nổ nhỏ.

Từ khóa: phun thuốc nổ, nhũ tương, nổ nhỏ, dầu nhiên liệu nặng, hạt, bầu trời đêm


Read more:
Nước doping trong động cơ nhiệt
Diễn đàn phun nước trong động cơ nhiệt

Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Luận án về mỏ ở Paris: đốt dầu và nước

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *