Thừa hưởng trái đất


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Jean-Marie Pelt
Fayard, (19 Tháng 9 2000)

terre

tóm lại
Tác giả luôn chân thành trình bày các lập luận của đối thủ của mình và những nghi ngờ rằng nghiên cứu vẫn chưa tiêu tan: hiệu ứng nhà kính và sự phát triển của khí hậu; ô nhiễm không khí, nước và đất; nhu cầu bảo tồn đa dạng sinh học; những nguy hiểm do các sinh vật chuyển gien biến đổi (GMOs); cuộc chiến chống lại một mô hình phát triển từ Hoa Kỳ và thể hiện bởi công ty đáng lo ngại Monsanto ... Bởi vì ông không phải là loại để từ bỏ, Jean-Marie Pelt vẫn đề xuất các biện pháp cụ thể, các lựa chọn thay thế để sản xuất chủ nghĩa mù quáng, các phương pháp thông thường để hạn chế thảm họa

Econology Bình luận
Rõ ràng là cần thiết, cuốn sách này có thể có vẻ một chút fatalistic vào những thời điểm. Hãy hy vọng rằng trái đất có ít khả năng tái sinh ...


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *