Biogas Hướng dẫn: Digester và cài đặt tính toán


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Hướng dẫn xây dựng một bể sinh học để sản xuất khí sinh học

Mục đích của tài liệu này (bằng tiếng Anh) là cung cấp thông tin chi tiết về thiết kế của một công trình khí sinh học và việc thực hiện nó:
- Nghiên cứu địa điểm xây dựng (vị trí thuận lợi hay không)
- Nghiên cứu cấu trúc và bể chứa
- làm thế nào để chuẩn bị và cài đặt các thiết bị khác nhau?
- các khía cạnh khác về biogas, bao gồm bảo trì.


Phiên bản tiếng Pháp của hướng dẫn tương đương: Biogas, hướng dẫn cài đặt của một methanizer

Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Biogas Hướng dẫn: Digester và cài đặt tính toán

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *