Tải xuống: Làm sạch xe, kiểm soát ô nhiễm khí thải bằng plasma không nhiệt


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Ô nhiễm khí thải bằng plasma qua CNRS et GREMI

Giới thiệu

Kiểm soát và xử lý khí thải bằng plasma ở nhiệt độ phòng, được gọi là phi nhiệt, có sự quan tâm ngày càng tăng trong kiểm soát ô nhiễm.

Các kết quả thu được với các plasma này được thực hiện bằng cách sử dụng các loại điện khác nhau được trình bày ở đây. Các quá trình depollution khác nhau được so sánh về chi phí năng lượng và tỷ lệ chuyển đổi chất ô nhiễm. Chúng minh họa các vấn đề được nêu ra trong nghiên cứu cơ bản và các vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ.

Read more: bài viết về khử nhiễm plasma


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Làm sạch xe, kiểm soát ô nhiễm khí thải bằng plasma không nhiệt

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *