Tải xuống: Xe lai: sở thích và công nghệ


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Trình bày về chiếc xe lai: sở thích và công nghệ. F.Badin, Inrets, June 2007, .pdf của trang 44. IFP, Valeo, Ademe

Chủ đề đã đề cập:
- phạm vi sử dụng động cơ (tiêu thụ cụ thể tối ưu),
- lợi ích và nguyên tắc lai tạo,
- lai loạt,
- lai song song,
- song song lai với điện vòng (Prius loại),
- hiệu lực khởi động và khởi động (loại Insight),
- Thu hồi năng lượng khi giảm tốc độ,
- ...

Read more: chiếc xe của tương lai


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Xe lai: sở thích và công nghệ

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *