Tải về: Viktor Schauberger: Năng lượng sinh hoạt (nước và xoáy)


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Sách trên trang 300 về công tác Viktor Schauberger về sự hiểu biết về nước và xoáy

Read more:
- Video các bậc thầy của nước
- Schauberger và Vortex
- Tác phẩm của Schauberger


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Viktor Schauberger: Năng lượng sinh hoạt (nước và xoáy)

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *