Tải xuống: Video điện thoại di động: tác động sức khỏe của điện thoại di động hoặc GSM


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Điện thoại di động, tất cả lợn guinea?

Phim tài liệu về những rủi ro của sóng điện từ đến từ điện thoại di động, đặc biệt là Jean Pierre Lentin.

Các kênh truyền hình lớn của Pháp không muốn báo cáo này, các tác giả đã phân phát miễn phí trên Internet.

Read more:
- Tranh luận trên sóng điện từ của GSM và sức khỏe
- Tranh luận về hướng dẫn về sóng điện từ và sức khỏe.
- Diễn đàn về sức khỏe và phòng chống


Chúng ta có phải tất cả lợn guinea? Chia sẻ 3 mệnh thuộc về phương bắc

Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Video điện thoại di động: ảnh hưởng sức khỏe của điện thoại di động hoặc GSM


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *