Tải xuống: Dịch thông tin về WFC


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Đây là một bản tóm tắt về các khía cạnh kỹ thuật khác nhau của Cell nhiên liệu nước: phát minh của Stanley Meyer.

Chúng tôi không xác nhận tài liệu này và không có lý do để nói về nguyên tắc rằng với thông tin này, bạn sẽ quản lý để mô phỏng lại kinh nghiệm của Meyer.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Dịch thông tin về WFC

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *