Tải xuống: Thermofloc: cách nhiệt bằng xà phòng xenlulo


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Caractéristiques physico-chimiques de la ouate de cellulose Thermofloc


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Thermofloc: ouate de cellulose isolation

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *