Tải xuống: Phân tích nhiệt động lực học của chế biến nhiên liệu


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Một bản tóm tắt nghiên cứu (bằng tiếng Anh từ 1997) liên quan đến tiền xử lý bằng nhiên liệu plasma nhằm tạo ra khí giàu hydro từ nhiên liệu nặng hơn và dễ bảo quản hơn.

Được sản xuất tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Christopher J. O'Brien và
Simone Hochgreb tại Phòng thí nghiệm ô tô Sloan. Nghiên cứu dẫn đến nguyên mẫu: plasmatron

Xem trang web của các tác giả của nghiên cứu


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Phân tích nhiệt động lực học của chế biến nhiên liệu

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *