Tải xuống: Nhiệt độ và mật độ của nhiên liệu: xăng, dầu diesel và dầu


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Abacuses để điều chỉnh mật độ của nhiên liệu thông thường liên quan đến nhiệt độ.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nhiệt độ và mật độ của nhiên liệu: xăng, dầu diesel và dầu

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *