Tải xuống: Nhiệt độ và mật độ của nhiên liệu: xăng, dầu diesel và dầu


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Abaques de correction de la masse volumique des carburants usuels par rapport à la température.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Température et masse volumique des carburants: essence, gasoil et pétrole

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *