Tải xuống: Lưu trữ và sản xuất năng lượng từ cơ thể con người.


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tạo năng lượng cho các thiết bị di động thông qua các nguồn lực có sẵn trong môi trường cơ thể con người.

Bởi Ecole Normale Supérieure de Cachan. có thể 2004.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Lưu trữ và sản xuất năng lượng từ cơ thể con người.

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *