Tải xuống: Lưu trữ hydro H2 bằng hydrua


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Phát triển môđun lưu trữ Hydrogen mới về Hydraric kim loại. Maxime BOTZUNG. CEA Grenoble.

Read more:
Lưu trữ trong magie magiê: MgH2


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Lưu trữ hydro H2 bằng hydrua

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *