Tải xuống: Các giải pháp chống lại hiệu ứng nhà kính

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Breves présentations de solutions énergétiques contre l’effet de Serre. Par Gabriel Ferone, format pdf, 4 pages


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Solutions contre l’effet de serre

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *