Download: Hệ thống quang điện mặt trời: hệ thống tích hợp.


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Các hệ thống quang điện tích hợp trong tòa nhà.

Việc tích hợp các hệ thống PV vào nhà và kết nối trực tiếp vào lưới điện là một giải pháp đang ngày càng mở ra những cơ hội mới, khác với thế hệ điện duy nhất, sử dụng năng lượng mặt trời ở các nước phát triển.

Tài liệu tóm tắt 5 trang CEA.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Hệ thống quang điện mặt trời: hệ thống tích hợp.

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *