Tải xuống: Một thế kỷ sau E = mc2 ...

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Un siècle après E=mc2, l’Electrodynamique O(3) inaugure l’Ere du Point Zéro.
Par l’ingénieur Marc HERMANS, décembre 2001.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Un siècle après E=mc2…

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *