Tải xuống: Ripostes: Giá dầu tăng cao, bao xa? Bộ phận 2 và 3


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tranh luận phát thải "Ripostes: Giá dầu tăng cao, bao xa? (Phần 2)

Từ khóa: dầu, năng lượng, chi phí, tăng, thùng, giá, tương lai, tương lai.

Khí thải phát sóng vào ngày 23 5 sang Pháp 18h00 với khách sau: Roselyne Bachelot-Narquin, Yves Cochet, Eric Laurent, Jean-Marie Chevalier, Jean-Louis Schilansky và Michel-Edouard Leclerc.

Read more:
- Trình bày của chương trình
- Tải xuống phần 1
- Diễn đàn dầu và năng lượng hóa thạch


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *