Tải xuống: Ripostes: Giá dầu tăng cao, bao xa? Phần 1


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tranh luận phát thải "Ripostes: Giá dầu tăng cao, bao xa? (Phần 1)

Từ khóa: dầu, năng lượng, chi phí, tăng, thùng, giá, tương lai, tương lai.

Emission diffusée le 23 Avril 2006 sur France 5 à 18h00 avec les invités suivants : Roselyne Bachelot-Narquin, Yves Cochet, Eric Laurent, Jean-Marie Chevalier, Jean-Louis Schilansky et Michel-Edouard Leclerc.

Read more:
- Trình bày của chương trình
- Tải xuống phần 2
- Diễn đàn dầu và năng lượng hóa thạch


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *