Tải về: Lò phản ứng Pantone: Dự án Mô tả lò phản ứng

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Protocoles préliminaires à la réalisation d’un banc d’essais de caractérisation du réacteur Pantone. Document faisant suite aux travaux de PFE de Christophe Martz et étant en ce sens complémentaires.

Par Michel Lathuraz le 10/11/2004


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Reacteur Pantone: projet de caractérisation du réacteur

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *