Tải về: Lò phản ứng Pantone: Dự án Mô tả lò phản ứng


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Giao thức sơ bộ để thực hiện một băng ghế thử nghiệm đặc trưng của lò phản ứng Pantone. Tài liệu theo các tác phẩm của PFE của Christophe Martz và có ý nghĩa bổ sung.

Bởi Michel Lathuraz các 10 / 11 / 2004


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Pantone lò phản ứng: dự án đặc tính lò phản ứng

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *