Tải xuống: Báo cáo thông tin thượng viện về hoạt động của ADEME


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Báo cáo của Thượng viện sau nhiệm vụ kiểm soát từ 2001 về hoạt động, bao gồm việc sử dụng ngân sách ADEME: Cơ quan Quản lý Môi trường và Năng lượng.

Báo cáo thông tin thay mặt Ủy ban Quốc gia về Tài chính, Kiểm soát Ngân sách và Tài khoản Kinh tế về nhiệm vụ theo dõi cho Cơ quan Quản lý Năng lượng và Môi trường Pháp (ADEME)

Bởi ông Philippe ADNOT, Thượng nghị sĩ.Annex vào biên bản cuộc họp 28 tháng 2001


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Báo cáo của Thượng viện về chức năng của ADEME

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *