Tải xuống: Khi sự hoài nghi cực đoan dẫn đến thung lũng vô minh


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Khi chủ nghĩa hoài nghi cực đoan dẫn đến thung lũng của sự thiếu hiểu biết.
Bởi các kỹ sư Marc HERMANS, tháng 2002.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Khi chủ nghĩa hoài nghi cực đoan dẫn đến thung lũng của sự thiếu hiểu biết

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *