Tải xuống: Chất lượng không khí trong 2000 và 2020


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Un petit document de la communauté européenne présentant le programme CAFE ( Clean Air For Europe ). C’est un document en anglais sur la qualité de l’air comparativement entre 2000 et 2020.

Thông tin thêm: http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): La qualité de l’air en 2000 et 2020

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *