Tải xuống: Dự án Laigret: tóm tắt vào tháng 12 2008


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Phương pháp sản xuất hydrocarbon của Tiến sĩ Jean Laigret. Tổng hợp bởi Thierry Saint Germès, 30 Tháng 11 2008 (xem phần Dầu tổng hợp Laigret)

Tôi lịch sử nhỏ
II Bảo quản và nuôi cấy vi khuẩn Bacillus Clostridium perfringens và pha chế
của dung dịch có chứa nó
III Các điều kiện chung cho sản xuất hydrocarbon
IV Sản xuất chỉ khí mê-tan
V Đồng thời sản xuất khí mê-tan và dầu khí
VI Sản lượng hydrocarbon
VII Vật liệu hữu cơ hữu ích


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Dự án Laigret: tóm tắt vào tháng 2008

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *