Tải xuống: Dự án Laigret: sản xuất hydrocacbon khí và lỏng. Bằng sáng chế của sáng chế


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Quy trình sản xuất hydrocarbon khí và chất lỏng và các sản phẩm thu được từ quá trình này

Sáng chế bằng sáng chế nộp bởi Tiến sĩ Laigret.

Tìm hiểu thêm: Dự án Laigret


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Dự án Laigret: sản xuất hydrocarbon khí và chất lỏng. Bằng độc quyền sáng chế

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *