Tải về: Dự án Futurol Procethol 2G: Nghiên cứu và phát triển Xetrit sinh học 2th


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Projet Futurol par Procéthol 2G, recherche et Développement de bioéthanol de 2ieme génération

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Cuộc họp Sinh khối 6ieme được tổ chức bởi Valbiom

Read more: 6ieme Cuộc họp sinh khối, nhiên liệu sinh học của thế hệ 2ieme. Sàng lọc sinh học vật liệu lignocellulosic


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Projet Futurol Procéthol 2G: recherche et développement de bioéthanol de 2ième génération

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *