Tải về: Project echo pantone engine của Douai Mines, press kit


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tập tin báo chí-tổng kết của dự án Echo-Moteur của các sinh viên kỹ thuật từ Mines de Douai.

Read more: báo cáo đầy đủ của dự án Echo-Moteur


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Động cơ echo pantone projet của Douai Mines, bộ báo chí

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *