Download: Chương trình Technose: Hóa học xanh và các phân tử mới

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Chimie verte et nouvelles molécules issues du Programme d’Excellence TECHNOSE par Dr. Pascal Laurent, Dr. Aurore Richel, Prof. Michel Paquot.

Conférence tenue dans le cadre des 6ieme Rencontres de la Biomasse organisées par Valbiom

Read more: 6ieme Rencontres de la biomasse, biocarburant de 2ieme génération. Le bio-raffinage des matériaux lignocellulosiques


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Programme Technose: chimie verte et nouvelles molécules

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *