Tải xuống: Pinpin và kết thúc của Black Gold


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Nhại truyện tranh tintin: Pinpin cuối Black Gold.

Các bảng 12 ở độ phân giải cao trong tệp .zip của 22 Mo.

Xem bảng 5 đầu tiên


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Pinpin và sự kết thúc của Black Gold

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *