Tải về: Quang điện: Photowatt đơn tinh thể các tấm pin mặt trời PWM1650


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Présentation technique des panneaux solaires Photowatt PWM1650. Panneaux au silicim monocristallin de puissance 165 Watts crête

Ce sont des panneaux solaires fabriqués par Photowatt en France.

Read more: tham quan diễn đàn năng lượng mặt trời


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Photovoltaïque: panneaux solaires Photowatt monocristallins PWM1650

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *