Tải Peugeot và Hydrogen: bằng sáng chế EGR xúc tác và tiêm hydro

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Brevet PSA Citroën numéro FR2880657 intitulé « Circuit de recirculation des gaz d’échappement » (avec reformeur et injection d’hydrogène afin de favoriser la combustion)

PSA Hydrogen Patent

Vách đá

(...) Nó đã được chỉ ra rằng một sự bổ sung của khí giàu hydro (H2) vào ống khói buồng đốt nạp trong quá trình tuần hoàn khí thải khí thải giảm phát thải hydrocacbon. không cháy (HC), carbon monoxide (CO) và bồ hóng.

(...)

Sản lượng điện của động cơ được cải thiện trong khi hạn chế lượng khí thải của các sản phẩm carbon.

Theo một cách tự biết, cải cách nhiên liệu thu được bằng cách phản ứng các phân tử nhiên liệu với nước và / hoặc không khí để tạo ra hydro theo các phản ứng hóa học sau đây ...

Những điều sau đây trong tài liệu.

Tìm hiểu thêm và tranh luận: phun hydro vào nhiên liệu


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Peugeot và Hydrogen: cấp bằng sáng chế EGR xúc tác và tiêm hydro

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *