Tải xuống: Dầu tổng hợp do Tiến sĩ Laigret


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tạo ra dầu tổng hợp bằng hành động vi khuẩn đối với sinh khối.

Bài báo Khoa học và Đời sống của 1949 về công trình của Tiến sĩ Laigret tổng hợp bởi vi khuẩn, perfringens, dầu thực vật hoặc từ sinh khối (thịt hoặc chất thải từ cá).

Đọc phần giới thiệu: dầu tổng hợp từ 1949


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Dầu tổng hợp do Tiến sĩ Laigret

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *