Download: Dầu và biển


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tác giả xem xét những sự đổ dầu tràn châu Âu mới nhất. Tác giả Gabriel Ferone, định dạng pdf, các trang 37


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Dầu và biển

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *