Tải xuống: Màn hình dầu và khói hoặc làm thế nào để hiểu rõ hơn về thế giới


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Mọi thứ dường như liên quan đến dầu ...

Read more: dầu, 11 tháng chín và Iraq


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Màn hình dầu và khói hoặc làm thế nào để hiểu rõ hơn về thế giới

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *