Tải xuống: Pantone tại UTC: Thí nghiệm lò phản ứng PMC Pantone trên động cơ Citroën 2CV.


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Báo cáo TX: Thử nghiệm lò phản ứng PMC Pantone trên động cơ loại Citroën 2CV.

Được sản xuất tại Đại học Công nghệ Compiègne bởi LEFEBVRE Julien và NGUYEN Marc


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Pantone tại UTC: PMC Thử nghiệm lò phản ứng Pantone trên động cơ loại Citroën 2CV.

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *