Tải xuống: Pantone tại UTC: Thí nghiệm lò phản ứng PMC Pantone trên động cơ Citroën 2CV.


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Rapport de TX : Expérimentation du réacteur PMC Pantone sur un moteur de type Citroën 2CV.

Réalisé à l’université de technologie de Compiègne par LEFEBVRE Julien et NGUYEN Marc


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Pantone à l’UTC : expérimentation du réacteur PMC Pantone sur un moteur de type Citroën 2CV.

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *