Tải xuống: Pantone tại ENSAIS: Báo cáo của kỹ sư PFE về động cơ pantone


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Rapport intégral d’expérimentations et d’analyses sur le procédé GEET de P.Pantone par Christophe Martz, ingénieur ENSAIS.

(réalisé entre juin et août 2001 à l’ENSAIS avec le soutien de l’ANVAR pour l’obtention du diplôme d’ingénieur mécanicien ENSAIS) Taille : 117 pages au format .pdf, 3.3 Mo

Read more hoặc truy cập diễn đàn của chúng tôi


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Pantone à l’ENSAIS: rapport d’ingénieur PFE sur le moteur pantone

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *