Tải xuống: Nguồn năng lượng mới cho thiết bị di động và thiết bị di động


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Nguồn năng lượng thu nhỏ mới cho các ứng dụng du mục. Ấn phẩm bởi CEAPDA và các điện thoại di động khác đã phát triển vượt bậc những năm gần đây của 10. Giờ đây, họ cung cấp các ứng dụng tương tự như các ứng dụng của máy tính để bàn ... thời gian tốt hơn!

Iphone mới hoặc các thiết bị loại Blackberry, tên chỉ 2 nổi tiếng nhất, tiêu thụ ngày càng nhiều năng lượng, do đó đối tượng của tác phẩm này bởi CEA.

Giới thiệu

Sự gia tăng của điện thoại di động và, nói chung, của điện tử du mục,
được đi kèm với nhu cầu tăng đối với các nguồn năng lượng thu nhỏ (pin, pin, v.v ...).

De même, à court et moyen terme, l’émergence de nouveaux produits miniaturisés et interactifs dans les domaines civils et militaires (capteurs autonomes pour le développement de « vêtements intelligents », systèmes médicaux autonomes, GPS, capteurs embarqués…) devrait accentuer encore ce phénomène, en ouvrant de nouveaux marchés.

De grandes opportunités de développement sont donc offertes aux systèmes de production, de stockage ou de récupération d’énergie. Ils devront répondre aux défis techniques soulevés par les objets nomades de prochaine génération nécessitant de nouvelles fonctionnalités : libérer l’utilisateur de contraintes de charge et offrir une plus grande durée d’utilisation, garantir l’inviolabilité des informations, « récolter » l’énergie disponible dans l’environnement local et constituer ainsi une source d’énergie isolée et autonome, permettre l’implantation dans le corps humain et, pour de longues durées, de dispositifs biocompatibles…

Để đáp ứng những thách thức này, việc sử dụng các nguồn năng lượng thu nhỏ,
phục hồi, lưu trữ và chuyển đổi năng lượng, là điều cần thiết. Hầu hết thời gian, sự phát triển của họ dựa trên các quy trình tương tự như các quy trình được sử dụng trong vi điện tử. Nhưng vẫn còn một số đột phá công nghệ phải được khắc phục.

Chúng liên quan đến việc sử dụng các vật liệu và quy trình mới để cải thiện hiệu suất. Cuối cùng, việc tối ưu hóa hiệu suất năng lượng hoàn chỉnh thường đòi hỏi sự lai tạo của một số nguồn năng lượng khác nhau (hệ thống phục hồi kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng).

Để tìm hiểu thêm: tài liệu trên lưu trữ và sản xuất năng lượng từ cơ thể con người


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nguồn năng lượng mới cho thiết bị di động và thiết bị di động

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *