Download: Tiêu chuẩn và quy định về sưởi ấm gỗ


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tiêu chuẩn và quy định hiện hành ở Pháp về sưởi ấm bằng gỗ

Tài liệu tóm tắt do Costic viết.

ngọn lửa xanh

Tờ này tóm tắt các văn bản khác nhau tạo nên quy định về sưởi ấm gỗ trong nước.

Bối cảnh

Quy định kỹ thuật hiện hành của Pháp gồm có hai loại
tài liệu:
- Các văn bản pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật (các luật, nghị định, đơn đặt hàng)
- văn bản kỹ thuật (Unified Tài liệu kỹ thuật (DTU), quy tắc nghề nghiệp hoặc kiến ​​nghị, tiêu chuẩn, kỹ thuật quan điểm appreciations kỹ thuật thử nghiệm). DTUs và các quy tắc hoặc khuyến cáo chuyên nghiệp cuối cùng sẽ đảm nhận vai trò của các tiêu chuẩn.

Trong các thị trường công cộng, tiêu chuẩn là bắt buộc.
Trong thị trường tư nhân, ứng dụng của họ là hợp đồng.

Tuy nhiên, đảm bảo các chính sách bảo hiểm trách nhiệm của nhà sản xuất không được bảo hiểm nếu chúng ta không tôn trọng họ khi quy định trên thị trường. Một số tiêu chuẩn được bắt buộc ở tất cả các thị trường (công cộng hoặc tư nhân) theo lệnh của bộ. Họ có cùng giá trị với các quy định.

Read more:
- Tệp này là một phần của Thư mục
- Danh sách các thiết bị Flame xanh


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Tiêu chuẩn và quy định về sưởi ấm gỗ

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *