Téléchargement: Mythbusters, le complot pétrolier: tests d’économiseurs de carburant

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Essais de différents « économiseurs » de carburant: acétone, magnétiseur à aimants, dopage à l’hydrogène, ioniseur…etc etc

Read more: mythbusters trên diễn đàn


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Bộ kinh dị, lô dầu: các bài kiểm tra kinh tế lượng nhiên liệu

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *