Download: Mythbusters, The Oil Plot: Các bài kiểm tra chất lượng nhiên liệu

Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Thử nghiệm "tiết kiệm" khác nhau nhiên liệu acetone, nam châm thôi miên, doping hydro, ionizer ... vv vv

Read more: mythbusters trên diễn đàn


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Bộ kinh dị, lô dầu: các bài kiểm tra kinh tế lượng nhiên liệu

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *