Tải về: Công cụ Solar Stirling Engine by Sunmachine


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Được quay ở Paris vào cuối tháng 6 2008: động cơ đốt trong năng lượng mặt trời với bộ khuếch đại hình parabol.

Giá: 30 000 € HT.
Sẵn có: Summer 2008.
Quyền hạn: 3kW điện + 11kW nhiệt.

Read more: chương trình năng lượng tái tạo từ Paris hoặc đọc nhà máy nhiệt điện năng lượng mặt trời tập trung.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Động cơ năng lượng mặt trời Stirling bởi Sunmachine

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *