Tải xuống: Động cơ Pantone trên máy kéo New Holland tại ghế thử nghiệm


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Hai "mặt hàng tương tự" tuyên bố giảm tiêu thụ nhiên liệu 25% trên đường (và tăng sức mạnh băng ghế dự bị 6%) nhờ doping nước thông qua lò phản ứng Pantone trên máy kéo New Holland hiện đại.

Các cuộc thử nghiệm do Phòng Nông nghiệp Aisne tiến hành.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Động cơ Pantone trên máy kéo New Holland tại băng ghế thử nghiệm

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *