Tải về: Động cơ xăng: Công suất động cơ VCR ở Tỷ lệ nén biến


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Lợi ích và lợi ích của động cơ nén biến

11 trang tài liệu .pdf bằng tiếng Anh.

Tóm tắt và giới thiệu

Các lợi ích tiềm ẩn của Tỷ số nén Variable (VCR) được trình bày, dựa trên việc kiểm tra mối quan hệ giữa tỷ lệ nén, BMEP và tốc độ nạp ở tải nhẹ và tải đầy. Phương pháp thực hiện thay thế VCR được minh họa và kiểm tra kỹ lưỡng. Các chiến lược kiểm soát hệ thống được trình bày. Các khó khăn sản xuất được xác định và ảnh hưởng của chúng đến cấu hình hệ thống được kiểm tra. Lợi ích kinh tế nhiên liệu có thể đạt được bằng các công nghệ khác như xi lanh ngừng hoạt động, vận hành van camless và GDI được thể hiện là kém hơn so với việc sử dụng các động cơ tăng áp. VCR được xác định là công nghệ cho phép chính của các động cơ giảm thiểu này.

Giới thiệu

Áp lực trên toàn thế giới nhằm giảm mức tiêu hao nhiên liệu ô tô và lượng khí thải CO2 dẫn đến việc giới thiệu nhiều công nghệ mới cho động cơ xăng vì nó đang chiến đấu để giành thị phần với động cơ diesel. Cho đến nay, động cơ tỷ lệ nén biến thiên (VCR) đã không đạt được thị trường mặc dù đã có bằng sáng chế và thử nghiệm từ nhiều thập kỷ. Công nghệ VCR có thể cung cấp chìa khóa để cho phép hiệu quả cao.
Bài báo này sẽ được VCR xem xét, ý nghĩa của khối lượng và chiến lược cho VCR.
lợi ích tối đa.

Read more:
- Giới thiệu (bằng tiếng Pháp) về động cơ VCR
- trình chiếu video của công cụ nén tỷ lệ MCE-5 được phát triển ở Pháp
- MCE5, VRC-i được gắn trên một chiếc Peugeot 407


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Động cơ xăng: Lợi ích động cơ VCR với tỷ lệ nén khác nhau

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *