Tải xuống: Chambrin engine: 2005 press review


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Hai bài báo mới từ 2005 về Jean-Pierre Chambrin và phát minh của ông.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Động cơ Chambrin: 2005 báo chí xem xét

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *