Tải xuống: Chambrin engine: 2005 press review


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Deux nouveaux articles datant de 2005 à propos de Jean-Pierre Chambrin et de son invention.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Moteur Chambrin: revue de presse 2005

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *