Tài liệu: bệnh để bán (Arte Thema, video đầy đủ)


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Bệnh để bán, Arte Thema. Tháng 11 2011

Arte Thema về sự lạm dụng thương mại của ngành dược phẩm ...

Read more:
- Bệnh bán: nhà sản xuất bệnh nhân (Arte Thema)
- Vụ Mediator
- Diễn đàn về sức khoẻ, ô nhiễm và phòng chống


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *