Tải về: Nhà chứa năng lượng mặt trời với bộ đệm nhiệt ở Freiburg, Đức


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Video thuyết trình của một ngôi nhà năng lượng mặt trời với một bộ đệm nhiệt lớn

Một ngôi nhà năng lượng mặt trời với bộ đệm nhiệt gần 30 000L. Chi phí chắc chắn là không được đánh giá vì mối quan hệ hợp tác với trường đại học (các nghiên cứu không được lập hóa đơn theo giá thực tế).

Read more:
- Khám phá nhà mặt trời và gỗ ở Lorraine: các tác phẩm, kế hoạch và hình ảnh trong tự xây dựng
- Thảo luận về điều này nhà mặt trời tự trị
- Ghé thăm diễn đàn nhiệt và nhiệt thoải mái


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nhà năng lượng mặt trời với bộ đệm nhiệt ở Freiburg, Đức

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *