Tải xuống: Video gia đình về khí hậu sinh học bán chủ động


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Trình bày một nhà khí hậu sinh học với bức tường quán tính năng lượng mặt trời

Read more


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nhà băng sinh học thụ động video

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *